Back to All Events

Deg Mewn Bws (10 in a bus)

Ten young talented musicians from different musical backgrounds come together to reinterpret traditional Welsh music as you've never heard it before.
Between them they bring together influences from rock, pop, classical and electronica in a fresh and unsullied view of what Welsh traditional music is to them.
During the evening you will hear the musicians recounting tales of their journeys around Wales researching their musical heritage, as well as discovering who and what inspired them along the way.

For more information, go to trac’s website: www.trac-cymru.org

10 Mewn Bws
Deg cerddor ifanc, talentog o gefndiroedd cerddorol gwahanol yn dod yngyd i rhoi gwedd newydd i gerddoriaeth traddodiadol Cymru.
Heb unrhyw rhagbybiaethau ynglyn â beth yw cerddoriaeth traddodiadol, mae’r cerddorion - sy’n dod â dylanwadau o fyd roc a phop, clasurol ac electronica - yn cyflwyno cerddoriaeth gwerin Cymru mewn ffordd ffres a chyffrous.
Yn ystod y noson mi fyddwch yn clywed rhai o hanesion y cerddorion am eu teithiau trwy Gymru yn ymchwilio i’w treftadaeth cerddorol, yn ogystal a beth a phwy gwnaeth ysbrydoli nhw ar hyd y ffordd.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan trac: www.trac-cymru.org

£10 Adults
£5 children under 12

Later Event: June 27
Fleurs de Lys