Back to All Events

Dreaming the Night Field- Adverse Camber production

  • Willow Globe Llanwrthwl (map)

Adverse Camber productions presents
Cynhyrchiadau Adverse Camber yn cyflwyno
Dreaming the Night Field: a legend of Wales
Breuddwydio’r Cae Nos

Michael Harvey
storyteller / storïwr
Lynne Denman
singer / cantores
Stacey Blythe
composer/musician / cyfansoddwraig/cerddor

Paula Crutchlow
director / cyfarwyddwr
Naomi Wilds
producer / cynhyrchydd
Sandra Bendelow & Tamar Williams
associate producers Wales / cynhyrchydd
cysylltiol Cymru

Honour, justice, magic and transformation collide in this spellbinding new storytelling and
music performance which evokes the ancient Welsh legend of The Fourth Branch of The
Mabinogion.


Ceir gwrthdrawiad rhwng anrhydedd, trawsnewid, hyd a lledrith yn y sioe gyfareddol
newydd hon. Mae’r chwedlau a cherddoriaeth yn bywiocáu’n hanesion hynafol o
Bedwaredd Gainc y Mabinogi.


Gwydion, nephew to the King, a magician and storyteller, provokes a war between North
and South Wales and unleashes a chaos of consequences. Blodeuwedd, a woman conjured
from flowers, is torn between duty and desire, with fateful results. Experience a world
that’s bristling with life, filled with animals, people and constellations caught in stories of
making and undoing.


Mae’r dewin a chyfarwydd Gwydion yn achosi rhyfel rhwng ei ewyrth, brenin Gwynedd a
brenin Dyfed sydd yn gollwng canlyniadau dychrynllyd i bawb. Y mae Blodeuwedd, a
greuwyd o flodau, yn gorfod dewis rhwng chwant a dyletswydd. Dewch i brofi byd hynod y

stori hon sy’n llawn bywyd, anifeiliaid, pobl a hyd yn oed sêr y nos, pob un yn creu a datod
straeon ein byd.
By turns thrilling, funny, powerful and poetic, Dreaming the Night Field features one of
Wales’ most engaging storytellers and exquisitely haunting live music. Brought to you by
Adverse Camber productions and the creative team behind the much loved Hunting the
Giant’s Daughter, this intoxicating performance artfully weaves Welsh and English together
to make ancient voices and landscapes come alive.
Gan gyfuno’r digri a’r dwys, a newid o fod yn rymus i farddonol y mae Breuddwydio’r Cae
Nos yn cael ei hadrodd gan un o brif storïwyr Cymru gyda cherddoriaeth gyfareddol fyw.
Mae’r sioe newydd hon wedi’i llwyfannu gan Cynhyrchiadau Adverse Camber ac wedi
perfformio gan yr un tîm a greuodd a theithiod y sioe hynod o boblogaidd Hunting the
Giant’s Daughter. Mae’r sioe gyfareddol hon yn cydblethu’r Gymraeg a Saesneg yn gain i
ddod â lleisiau a thirwedd hynafol yn fyw.

“The highlight of the festival was an incredible epic telling of the Fourth Branch of the
Mabinogion. [It] received a well-deserved standing ovation.” Wales Arts Review
“Y perfformiad epig, anhygoed o Bedwaredd Gainc y Mabinogi oedd uchafbwynt yr ŵyl.
Roedd y gynulleidfa yn cymeradwyo ar eu traed erbyn y diwedd.” Wales Arts Review

Comments made by audience members:
“The time is right for this show!”
“You never quite know what’s going to happen next.”
“I enjoyed every moment of it, fantastic!”
“It was brilliant, magical, I loved it!”

Sylwadu gan aelodau’r gynulleidfa:
“Mae’r amser yn iawn ar gyfer y sioe hon”
“Dŷch chi byth yn sicr beth sy’n mynd i ddigwydd nesaf.”
“Mwynheuais i bob munud, gwych”
“Roedd hi’n fendigedig, cyfareddol. Ro’n i’n dwluarni!”

Co-commissioned by / Cyd-gomysiynwyd gan:
Adverse Camber
Felin Uchaf

Dreaming the Night Field- September 1st 2018 7pm
from 5.00

120 tickets are available for this event.

Ticket Type:
Quantity:
Add To Cart
Gift Vouchers
10.00

We are pleased to add an option for you to buy a unique present for friends and family for this years season. Each voucher is worth £10 which will usually buy one adult of two under 16 tickets for events.

Quantity:
Add To Cart
Donations
from 2.00

All of your kind donations will be put to excellent use- they make such a difference to the events we put on and projects we run- Thank you!

Donation amount:
Quantity:
Add To Cart
Earlier Event: July 29
King Lear
Later Event: April 28
Shakespeare's Birthday Bash